تیم فنی و اجرایی کامپیوترونیک

مدرس و بنیان گذار کامپیوترونیک

مدرس و مدیرعامل کامپیوترونیک

مدرسین کامپیوترونیک

کاوه مداحی کامپیوترونیک
امیرمحمد خلیلی کامپیوترونیک
حسین اعتدادی کامپیوترونیک

کاوه مداحی

مدرس دوره های الکترونیک در کامپیوترونیک

امیر محمد خلیلی

مدرس دوره های مهندسی در کامپیوترونیک

حسین اعتدادی

مدرس دوره های شبکه کامپیوترونیک

علی پیشگرد کامپیوترونیک
محمد جواد پاسلار کامپیوترونیک
حسین اعتدادی کامپیوترونیک

علی پیشگرد

مدرس دوره های برنامه نویسی در کامپیوترونیک

محمد جواد پاسلار

مدرس دوره های لینوکس در کامپیوترونیک

محیا بهبودی

مدرس دوره های وب کامپیوترونیک

مدرس دوره های مهندسی در کامپیوترونیک

درباره مدیرانمان بدانید

سید مبین موسوی

سیاوش نساج

شما هم میتوانید عضوی از ما شوید