کامپیوترونیک رو معرفی کن و کسب درآمد کن!

شروع کسب درآمد

بوت کمپ آموزش جامع مجازی پایتون به همراه جنگو

بوت کمپ مجازی آموزش پایتون به همراه فریمورک محبوب جنگو به همراه دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

آموزش به صورت مقدماتی از پایه شروع خواهد شد و در انتها پروژه یک سایت را پیاده سازی خواهید کرد.

ویدیو معرفی دوره

600,000 تومان

سطح دوره

مقدماتی تا پیشرفته

زبان

فارسی

روش دریافت

طبق سرفصل استاد

پشتیبانی

پرسش و پاسخ آنلاین

مدرک

کامپیوترونیک

بوت کمپ آموزش جامع مجازی پایتون به همراه جنگو

بوت کمپ مجازی آموزش پایتون به همراه فریمورک محبوب جنگو به همراه دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

آموزش به صورت مقدماتی از پایه شروع خواهد شد و در انتها پروژه یک سایت را پیاده سازی خواهید کرد.

ویژگی های این دوره

بوت کمپ آموزش مجازی پایتون به همراه جنگو این کلاس آنلاین به مدت 20 ساعت در محیط زوم برگزار خواهد شد

شما در این دوره ابتدا به مدت 8 ساعت پایتون را از پایه فرا خواهید گرفت و در ادامه به مدت 12 ساعت فریمورک محبوب جنگو را فرا خواهید گرفت و در انتها پروژه یک سایت را پیاده سازی خواهید کرد همچنین برای دریافت مدرک پایانی کلاس می بایست تمارین و پروژه های تعریف شده را ارسال کنید و می بایست حداقل نمره 70 را کسب کنید.

سرفصل های بوت کمپ آموزش جامع مجازی پایتون به همراه جنگو

برنامه درسی دوره

فصل اول

 • جلسه اول
  01:46:47
 • assignment 1
 • جلسه دوم
  01:55:09
 • جلسه سوم
  01:44:01
 • assignment2
 • جلسه چهارم
  01:56:10
 • جلسه پنجم
  01:47:23
 • جلسه ششم
  01:49:34
 • جلسه هفتم
  02:04:31
 • جلسه هشتم
  02:05:13
 • جلسه نهم
  02:02:38
 • جلسه دهم
  01:36:03
 • جلسه یازدهم
  01:57:25
 • جلسه دوازدهم
  02:19:07
 • جلسه سیزدهم
  02:04:59
 • جلسه چهاردهم
  01:03:24
600,000 تومان
سید مبین موسوی

سید مبین موسوی

بنیان گذار کامپیوترونیک و مدرس دوره های پایتون

علی پیشگرد

علی پیشگرد

بنیان گذار وب سایت یکی لینک

لینک کوتاه دوره

این دوره را به اشتراک بگذارید

آیا می‌خواهید اعلان‌های فشاری را برای تمام فعالیت‌های اصلی در محل دریافت کنید؟