کامپیوترونیک رو معرفی کن و کسب درآمد کن!

شروع کسب درآمد
0

آموزش آنلاین میکروکنترلرهای آرم (ARM) مقدماتی

آموزش آنلاین میکروکنترلرهای آرم سری F103 کامپیوترونیک و انجمن علمی برق دانشگاه علم و صنعت و انجمن علمی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی در مدت زمان 12 ساعت آموزش به صورت مقدماتی از پایه شروع و شامل مباحث متوسطه نیز میشود.

0(0 امتیازات)

ویدیو معرفی دوره

700,000 تومان
700,000 تومان

سطح دوره

مقدماتی تا متوسطه

زبان

فارسی

روش دریافت

طبق سرفصل استاد

پشتیبانی

پرسش و پاسخ آنلاین

مدرک

کامپیوترونیک

آموزش آنلاین میکروکنترلرهای آرم (ARM) مقدماتی

آموزش آنلاین میکروکنترلرهای آرم (ARM) مقدماتی کامپیوترونیک و دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه بین المللی امام خمینی در مدت زمان 12 ساعت برنامه ریزی شده و به صورت آنلاین و کاملا عملی برگزار میشود

آموزش به صورت مقدماتی از پایه شروع و شامل مباحث متوسطه نیز میشود

ویژگی های این دوره

آموزش آنلاین میکروکنترلرهای آرم (ARM) مقدماتی به مدت 12 ساعت در محیط ادوبی برگزار خواهد شد

شما در این دوره به صورت مقدماتی و از پایه مبتحث مرتبط با میکروکنترلرها و الکترونیک را فرا خواهید گرفت همچنین با زبان برنامه نویسی سی ویژه میکروکنترلرها را آموزش خواهید دید

در تمام مدت آموزش شما می بایست پروژ های داده شده را تحویل دهید و گام به گام پیش بیایید.

همچنین برای دریافت مدرک پایانی کلاس می بایست تمارین و پروژه های تعریف شده را ارسال کنید و می بایست حداقل نمره 70 را کسب کنید.

این دوره نیاز به پش نیاز خاصی ندارد.

سرفصل های آموزش آنلاین میکروکنترلرهای آرم (ARM) مقدماتی

فصل یکم: آشنایی و طراحی سخت افزار راه اندازی میکروکنترلر
• میکروکنترلر چیست؟
• معرفی معماریARM
• معرفی شرکتST
• معرفی نرم افزار (KEIL) ARM-MDK
• معرفی نرم افزار STM32CubeMX
STM32 Flash Loader Demonstrator افزار نرم معرفی•
• معرفی نرم افزار Studio STM
• معرفی دیباگر و پروگرامرLink ST ,Link J
• آشنایی با خانواده ها و نام گذاری میکروکنترلرهای شرکتST
• طراحی شرایط مورد نیاز پایه ریست
• ارتباطJTAG
• طراحی مبدل USB بهSerial
• ارتباطUSB
• اتصال کریستال خارجی
• تامین شرایط واحدRTC
• معرفی و استفاده از پایه های میکروکنترلر
• ارتباطSWD
▪ فصل دوم: انواع روش های برنامه ریزی و ابزارهای مربوط به آن
• برنامه ریزی از طریق کامپایلر KEIL و ابزارLink ST
• برنامه ریزی از طریق کامپایلر KEIL و ابزارLink J
• برنامه ریزی از طریق کامپایلر KEIL و ابزارSWD/Link J
• برنامه ریزی از طریقutility LINK ST STM32
• برنامه ریزی از طریق نرم افزار Demonstrator Loader Flash و پورت سریال
▪ فصل سوم: مدیریت کلاک
• انواع منابع کلاک
• توزیع کلاک در میکروکنترلرSTM
• تنظیمات کلاک در نرم افزارSTM32CubeMX
• راه اندازی واحدPLL
• بررسی توابع کلاک در کامپایلر
▪ فصل چهارم: راه اندازیGPIO
• معرفی برد دیسکاوریSTM32VLDISCOVERY
• ساخت اولین پروژه باSTM32CubeMX
• توابع مقداردهی به پایه ها در حالت خروجی
• توابع مقداردهی به پایه ها در حالت ورودی
• تست عملی راه اندازی LED چشمک زدن
• توضیحات پیرامون انواع 7 Segment-و راه اندازی آن
▪ فصل پنجم: راه اندازی وقفه خارجی با LCD کاراکتری و آموزش مختصر کتابخانه نویسیLCD
• آشنایی با LCD کاراکتری
• آشنایی با مفهوم وقفه خارجی
• تنظیمات وقفه خارجی درSTM32CubeMX
• بررسی توابع مربوط به LCD و وقفه خارجی
• اضافه کردن کتابخانه به پروژه
• راه اندازی عملی وقفه خارجی باLCD
▪ فصل ششمADC:
• ADCچیست؟
• واحدهای ADC در میکروکنترلر مورد نظر
• تنظیمات ADC درSTM32CubeMX
• بررسی توابع مربوط بهADC
• راه اندازی سنسور دما
▪ فصل هفتمDAC:
• DACچیست؟
• واحدهای DAC در میکروکنترلر مورد نظر
• تنظیمات DAC درSTM32CubeMX
• بررسی توابع مربوط بهDAC
• ایجاد موج سینوسی و مثلثی و مشاهده آن روی اسیلوسکوپ(Oscilloscope(
▪ فصل هشتمUART:
• UARTو USART چیست؟
• واحدهای UART و USART در میکروکنترلر مورد نظر
• تنظیمات UART درSTM32CubeMX
• بررسی توابع مربوط بهUART
• راه اندازی 05-HC و کنترل LED
▪ فصل نهمRTC:
• RTCچیست؟
• واحدهایRTC
• تنظیمات RTC درSTM32CubeMX
• بررسی توابعRTC
• نمایش زمان و تاریخ بر رویLCD
▪ فصل دهمTimer:
• Timerچیست؟
• واحدهای Timer در میکروکنترلر مورد نظر
• تنظیمات Timer درSTM32CubeMX
• بررسی توابع مربوط بهTimer
• ساخت کرنومتر
▪ فصل یازدهمCounter:
• تنظیمات Timer برای شمارش پالس های خارجی )کانتر( درSTM32CubeMX
• بررسی توابع مربوط به واحد تایمر در شمارش پالس های خارجی
• راه اندازی عملی تایمر و کانتر
• راه اندازی سنسور مادون قرمز
▪ فصل دوازدهمPWM:
• PWMچیست؟
• واحدهای PWM در میکروکنترلر مورد نظر
• تنظیمات PWM درSTM32CubeMX
• بررسی توابع مربوط بهPWM
• راه اندازی موتور و تغییر نور LED
▪ فصل سیزدهمSPI:
• SPIچیست؟
• واحدهای SPI در میکروکنترلر مورد نظر
• تنظیمات SPI درSTM32CubeMX
• بررسی توابع مربوط بهSPI
• راه اندازی و تست AD7190 IC ( مبدل 24 بیت(

برنامه درسی دوره

فصل اول

 • جلسه اول
  02:37:09
 • جلسه دوم
  02:39:24
 • تکلیف شماره 1
 • جلسه سوم
  01:39:35
 • تکلیف شماره 2
 • جلسه چهارم
  01:26:02
 • جلسه پنجم
  01:13:13
 • پروژه پایانی
700,000 تومان
700,000 تومان
محمد جواد پاسلار

محمد جواد پاسلار

مدرس دوره های لینوکس و پردازش تصویر و الکترونیک کامپیوترونیک

لینک کوتاه دوره

این دوره را به اشتراک بگذارید

آیا می خواهید برای همه فعالیت ها، اعلان های پوش نوتیفیکیشن دریافت کنید؟