کلاس های آنلاین تابستانه کامپیوترونیک رو از دست نده!

برترین دوره های برگزار شده

کامپیوترونیک افتخار همکاری با دانشگاه های علم و صنعت ، بین المللی امام خمینی ، آزاد اسلامی تهران غرب ،خواجه نصیرالدین طوسی را داشته است

مدرسین دوره های تابستانه کامپیوترونیک

عباس امیدی

احسان سلیمانی

میلاد طالاری

کاوه مداحی

محمد مهدلو کامپیوترونیک
محمد جواد پاسلار کامپیوترونیک
رهام ایزدی دوست کامپیوترونیک
سایین اعلا کامپیوترونیک

محمد مهدلو

محمد جواد پاسلار

رهام ایزدی دوست

سایین اعلا

ویژگی های کلاس های آنلاین

سطح دوره

مقدماتی تا پیشرفته

برگزاری

ادوبی کانکت

پشتیبانی

کامپیوترونیک

پیشنیاز

ندارد

مدرک

تمامی دانشگاه های همکار

تاریخ شروع

17 تیر 1402

کــامـپــیــوتــرونــیــک