امیر محمد مداحی

دانشجو معماری معماری ، گرافیست و مدرس کامپیوترونیک

Author picture

تجربیات

2019

رتبه 1 تصویر سازی در منطقه 5 استان تهران​

2019

دارای تقدیر نامه کار های برگزیده در زمینه تصویر سازی مسابقه خوارزمی​

2018

دارای تقدیر نامه کار های برگزیده در زمینه تصویر سازی مسابقه خوارزمی​

درباره من

سلام امیر محمد مداحی هستم

دانشجو رشته معماری در دانشگاه ازاد اسلامی تهران جنوب.

دارای مدرک فتوشاپ با نمره 100 از مجتمع فنی تهران.

دارای تقدیر نامه کار های برگزیده در زمینه تصویر سازی مسابقه خوارزمی سال 97

دارای تقدیر نامه کار های برگزیده در زمینه تصویر سازی مسابقه خوارزمی سال 98

نامزد رتبه 1 در زمینه تصویر سازی مسابقه خوارزمی سال 98

رتبه 1 تصویر سازی در منطقه 5 استان تهران سال 97

رتبه 1 تصویر سازی در منطقه 5 استان تهران سال 98

تحصیلات

2019

نامزد رتبه 1 در زمینه تصویر سازی

2019

دانشجو رشته معماری در دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب​

2018

رتبه 1 تصویر سازی در منطقه 5 استان تهران​

2016

دارای مدرک فتوشاپ با نمره 100 از مجتمع فنی تهران​

مهارت ها

Photoshop 100%
Camtasia 100%
Autocad 70%

ارتباط با من