فاطمه افضلی کامپیوترونیک

اطلاعات شغلی

وضعیت اشتغال

معاونت توسعه و فناوری در کامپیوترونیک

نوع همکاری شغلی

تمام وقت

فاطمه افضلی

معاونت کامپیوترونیک

درباره من

فاطمه افضلی هستم معاونت فناوری اطلاعات و توسعه تیم کامپیوترونیک علاقه من به انجام کارهای تیمی و پروژه های تیمی و جستجوگری و علاقه مند به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش خود با دیگران می باشم.

سوابق شغلی

معاونت توسعه و فناوری اطلاعات

کامپیوترونیک – تهران

تام لند کامپیوترونیک

پشتیبانی فنی

تام لند – تهران

مهارت های فنی

python

90%

AVR

85%

C

80%

WordPress

60%
عناوین

طراحی سیستم ارزشیابی اساتید

دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

آبان 1400

گواهی ها